EENMALIGE BIJDRAGE

Uw bijdrage aan MON€Y SCHOOL is van harte welkom op rekeningnummer NL45ABNA0545530369 t.n.v. Stichting Diversiteitsland. Vermeldt u bij de overschrijving alstublieft uw naam, postcode en huisnummer. 

 

U kunt ook eenvoudig donderen via GEEF.NL Voor 50,- euro steunt u al een jaarlang MON€Y SCHOOL van een kind.


We informeren u graag over wat het effect kan zijn van omzien naar de allerkwetsbaarsten. Daarom brengen we minimaal tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit voor donateurs.  Ook ontvangt u het jaarverslag.