ONTSTAAN

De oorzaken voor geldproblemen kunnen divers zijn: soms speelt de culturele achtergrond een rol; soms hebben de ouders/opvoeder van de jongeren onvoldoende financiële vaardigheden en onvoldoende kennis van de financiële mogelijkheden en risico’s in de Nederlandse samenleving. In andere situaties spelen de lage sociaaleconomische status en het lage opleidingsniveau van de ouders een rol, waardoor de jongeren hun financiële zelfredzaamheid onvoldoende hebben meegekregen thuis. Ook andere factoren (of een combinatie ervan) kunnen meespelen, zoals groepsdruk om (dure) merkkleding en andere luxe producten aan te schaffen. Helaas is er binnen het basisonderwijs geen verplichting om jongeren les te geven over bewust omgaan met geld. Sommige scholen besteden een les aan het leren omgaan met geld, maar het merendeel van de scholen geeft dit geen prioriteit. Het gevolg is dat er veel jongeren zijn die niet financieel zelfredzaam zijn.

 

Uit Nibudonderzoek in 2015 blijkt dat 1 op de 5 jongeren op het MBO met schulden te kampen heeft. En de schulden worden gemiddeld steeds hoger. Veel jongeren vinden omgaan met geld lastig. Vooral overzicht houden en voorkomen dat je teveel uitgeeft is moeilijk. Een derde van de jongeren vindt dat ze niet altijd goed met geld omgaan. Volgens de CNV Jongeren steken jongeren zich nog vaker dan ouderen in de schulden. Samen met FNV Jong en GroenLinks vraagt de vakbond aandacht voor de ''zeer zorgwekkende sociaal economische positie'' van jongeren. ''Jongeren belanden 4 keer vaker dan ouderen in schuldenproblemen en de werkloosheid stijgt enorm.'', stelt CNV Jongeren. Het BKR stelt dat 8,5 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar de eigen schulden niet meer kan aflossen. Ook stijgt de gemiddelde werkloosheid onder jongeren van 15 tot 25 jaar naar meer dan 14 procent in november 2012. Onder stadsjongeren is de werkeloosheid opgelopen naar ruim 28%. Vooral wanneer jongeren werkeloos raken, lopen de schulden snel op.

 

CNV Jongeren voorzitter dhr. Muilwijk zegt: “1 op de 12 jongeren zit zo ver in de schulden dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Dat overkomt hen 4 keer zo vaak als de ouderen waar nu zo druk over gesproken wordt. De urgentie en actualiteit om jongeren bewust te leren omgaan met geld om financiële schulden onder jongeren tegen te gaan, is dan ook hard nodig.

 

Omdat financiële problemen de maatschappelijke kansen van jongeren enorm kunnen beperken, is het essentieel dat jongeren vroegtijdig leren omgaan met geld.

ORGANISATIE

MON€Y SCHOOL bestaat uit een gedreven team van medewerkers, stagiairs en vrijwilligers die zich inzetten om onze leerlingen de best mogelijke begeleiding te bieden en hen te helpen financieel bewust te worden.

Het dagelijks management van de organisatie bestaat uit de directeur, projectmanager en onderwijsdeskundige. Op iedere groep van MON€Y SCHOOL zijn een docent en peer-educators (vrijwillig) werkzaam. De werving, selectie en plaatsing van docenten en peer-educators is in handen van de directeur en projectmanager.  Voor uitvoering en evaluatie van iedere cursusgroep is de projectmanager en onderwijsdeskundige verantwoordelijk.