PERIODIEKE SCHENKING

Uw periodieke schenking is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Voor een periodieke schenking geldt geen minimum of maximum bedrag, maar wel een minimum termijn van vijf jaar. 

Voorheen moest een dergelijke schenking vastgelegd worden door een notaris. Sinds 1 januari 2014 is deze regeling versoepeld en volstaat het invullen van een formulier van de Belastingdienst. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u maximaal 52% van de jaarlijkse schenking terug. Klik hier om uw belastingvoordeel te berekenen. Vastleggen doet u door beide exemplaren (voor schenker en ontvanger) van dit formulier van de belastingdienst ingevuld toe te sturen aan: MON€Y SCHOOL t.a.v. Salih Türker. Postbus 92073, 1090 AB Amsterdam. Wij completeren het formulier en sturen uw exemplaar getekend retour. Vervolgens voert u bij het doen van uw belastingaangifte de schenking als aftrekpost op en dient uw exemplaar van de overeenkomst als onderliggend bewijs.

Schenkingen aan ons fonds zijn vrijgesteld van schenkbelasting omdat ons fonds door de belastingdienst is aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Uw schenking komt daarmee maximaal ten goede aan de doelgroep van de MON€Y SCHOOL.

 

Mocht u een periodieke schenking overwegen en hierover advies willen? Neemt u dan contact op met Salih Türker, directeur Stichting Diversiteitsland, s.turker@diversiteitsland.nl of 020-8932481.

We informeren u graag over de resultaten van MON€Y SCHOOL. U ontvang van ons tweemaal per jaar een nieuwsbrief voor donateurs.