De ernstigste vorm van armoede: vluchten voor je schulden

August 24, 2017

De armoede daalt volgens de officiële statistieken. Maar is dat wel zo? Ik dook in de cijfers en ontdekte dat schulden niet meetellen. Zo zien we tienduizenden mensen in armoede over het hoofd. Er leven veel meer Nederlanders in armoede dan we denken.