Hoe een dubbeltje een kwartje wordt (Verslag en podcast Symposium)

March 20, 2018

Van Geuns: “60% van de Nederlanders kan geen percentage berekenen.”

 

Tijdens het tweede MON€Y SCHOOL symposium staat wederom centraal hoe wij als maatschappij erfelijkheid van armoede kunnen doorbreken. Dit keer bijzondere aandacht voor hoe de systeemwereld van regels en verkokerde organisaties niet voldoende aansluiten bij de leefwereld van kinderen en gezinnen in armoede.

 

Aandacht voor armoede noodzakelijk

Aandacht voor armoedebestrijding blijft noodzakelijk, want het aantal kinderen in armoede in Nederland is onveranderd hoog, ondanks economische groei. Er zijn kinderen die zeggen: “Ik ben een dubbeltje en heb het gevoel dat ik nooit een kwartje kan worden.” Die munt moeten we keren.

 

Het kind achter de getallen

Gelukkig, is er aandacht voor het armoedevraagstuk. Met de Week van het Geld wordt landelijke bewustwording gecreëerd. Enerzijds voor het belang van financiële educatie. Anderzijds over de dagelijkse stress die gezinnen in armoede ervaren. Wanneer jij denkt dat schulden iemands eigen schuld zijn, zie je de gevolgen van armoede voor kinderen over het hoofd. Slecht eten, geen schoolreis, sport of cultureel uitje, gepest worden, taalachterstand, laag zelfvertrouwen en tanende schoolprestaties liggen voor 330.000 kinderen in armoede in Nederland op de loer.

 

Verbinding voor het belang van het kind

Er is werk aan de winkel volgens de in Amsterdam-Oost aanwezige deelnemers (van onderwijzers, hulpverleners, gemeentemedewerkers, het bedrijfsleven, kinderen, jongeren, podcaster pro tot striptekenaar). Er wordt nog teveel in domeinen gewerkt volgens hen. Hierdoor ontstaat chaos in plaats van rust voor het gezin. De complexiteit van het systeem moet worden aangepast aan de realiteit. Het vertrouwen in de bankwereld moet hoog blijven. Er zijn meer bekwame professionals (vooral bewindvoerders) en ervaringsexperts nodig. Zij moeten samenwerken voor het belang van het kind. Ook moeten volwassenen met kinderen praten over geld.

 

Zelfredzaamheid versus gemak

Armoede treft vaak mensen die niet goed zijn uitgerust om met de steeds ingewikkelder wordende wereld om te gaan. Zoals mensen met een taalachterstand, lagere opleiding en verstandelijke beperking. Van Geuns: “60% van de Nederlanders kan geen (kortings)percentage berekenen. Toch wordt er door bedrijven en de overheid graag ingespeeld op d