STEUN ONS

Elk jaar raken meer jongeren in onze samenleving achterop en buitengesloten vanwege financiele problemen. Vaak zijn het de ouders die ergens stukgelopen zijn in het leven, om welke reden ook. Ze zijn in een uitzichtloze situatie beland, waarin zij, zonder een handreiking, nauwelijks nog verandering kunnen brengen. Maar het zijn de kinderen die vaak het meest last hebben van die situatie.

Iedereen op jonge leeftijd heeft een talent!
The MON€Y SCHOOL gelooft in de kracht en talenten van jongeren in Amsterdam. Een stad waarin iedereen telt. Waar voor iedereen een plek is. En waarin we omzien naar elkaar. Iedereen verdient een kans, altijd. 

Wilt u samen met ons opkomen voor de kwetsbare jongeren? Wilt u met ons kansen scheppen voor hen die dit het hardst nodig hebben? Steun ons! Elk bedrag is welkom en wordt met de grootst mogelijke zorg beheerd en besteed. 

U kunt ons financieel steunen door:  
Eenmalige donatie te worden 
Periodiek te schenken 

 

Uw gift is goed besteed 
Geld doneren is iets wat goed, eerlijk en verantwoord moet gebeuren. The MON€Y SCHOOL zorgt ervoor dat uw gift goed terecht komt. Daar waar het het hardst nodig is. 

 

Materiële bijdrage

Om de kosten voor onze organisatie zo laag mogelijk te houden, zijn we ook erg geholpen met materiële bijdragen:

  • Materiaal voor de jongeren van 8 tot 18 jaar; ordners, schrijfgerei, rekenmachines etc.

  • Excursies voor de jongeren naar financiele instellingen (toegang en vervoer).

  • Expertise: juridisch en financieel, communicatie en vormgeving, fotograaf en/of cameraman en ICT-ondersteuning.

  • Training en deskundigheidsbevordering: BHV-cursus, train de trainer cursus, managementcursussen.

 

Contact 
Voor meer informatie of persoonlijk advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met Salih Türker, directeur Stichting Diversiteitsland: s.turker@diversiteitsland.nl of 020-8932481.